Dumnezeu să odihnească victimele atacului de la Barcelona!

Dumnezeu să odihnească victimele atacului de la Barcelona, să dăruiască sănătate celor răniți și să mângăie familiile celor plecați dintre noi! Lipsa respectului pentru viața umană indiferent de stadiul ei de dezvoltare contribuie la banalizarea morții și la pierderea unui număr din ce în ce mai mare de vieți. Dragostea, solidaritatea și compasiunea pentru viață au puterea să schimbe consecințele acestor tragedii.

Astăzi a fost înmormântat scriitorul Romulus Rusan

Astăzi a fost înmormântat scriitorul Romulus Rusan, trecut la Domnul în data de 8 decembrie, devenit cunoscut în 1977 după apariṭia cărṭii sale America Ogarului cenuşiu. Asemeni mai tuturor celor născuṭi în România interbelică, viaṭa lui Romulus Rusan a fost marcată de învolburările epocii care a urmat războiului. Despre unele dintre acestea a povestit în cărṭile sale. Despre altele a vorbit, cu o modestie firească, în interviuri. Iată câteva fragmente dintr-un interviu mai amplu pe care scriitorul Romulus Rusan l-a

Continue Reading

Site Footer