Varujan Vosganian: „O națiune, pentru a-și contura identitatea, trebuie să știe de unde vine. Vorbim mai mult despre călăii comunismului decât despre victimele lui. Prin uitare, îi ucidem a doua oară”

Varujan Vosganian „O națiune pentru a putea să își contureze identitatea trebuie, în primul rând, să știe de unde vine. Pentru a ști de unde venim, trebuie să ne împăcăm cu istoria recentă. Noi românii avem o falie între ceea ce trăim astăzi și ceea ce am trăit în trecut. Aș vrea să vă relatez o experiență care, poate, nu are legătură directă cu temnițele comuniste, dar are legătură cu ceea ce credem noi despre trecut. Acum câțiva ani am

Continue Reading

Site Footer