Presa românească din Ungaria. Iluzii pierdute

Brândușa Armanca, Revista 22 Dincolo de misiunea culturală pe care și-au asumat-o, jurnaliștii de expresie română din Ungaria au de înfruntat și condițiile generale ale deteriorării libertății presei. Fiecare întâlnire cu jurnaliștii comunității ro­mâ­nești din Ungaria confirmă excepționala lor strădanie de a nu dezerta, de a nu părăsi ba­ricada identității românești și profesia în­săși, în vremuri tulburi și con­diții di­fi­cile de supraviețuire. La nu­mă­rătoare aproape că ajung de­getele de la o mână: doi oa­meni la Foaia ro­mâ­neas­că, doi la emisiunea

Continue Reading

Site Footer