O veste bună pentru familiile monoparentale din București

Primarul General Gabriela Firea dorește să acorde familiilor monoparentale din București un ajutor de până la 1200 de ron/lună în funcție de numărul de copii. Propunerea urmează să fie discutată în ședința Consiliului General din 31 octombrie.

Dacă venitul mediu lunar pe membru de familie este mai mic de 200 de ron, se vor acorda: 300 de ron pentru familiile cu 1 copil, 600 de ron pentru familiile cu 2 copii, 900 de ron pentru familiile cu 3 copii și 1200 de ron pentru familiile cu 4 sau mai mulți copii.

Pentru familiile monoparentale cu un venit mediu pe membru de familie între 201 ron și 530 de ron se vor acorda: 200 de ron pentru familia cu 1 copil, 400 de ron pentru familiile cu 2 copii, 600 de ron pentru familiile cu 3 copii și 800 de ron pentru familiile cu 4 sau mai mulți copii.

Sumele vor fi acordate de către Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București.

Beneficiarii sunt familiile cu domiciliul sau reședința pe raza administrativ-teritorială a Municipiului București, formate din persoană singură și copii în vârstă de până la 18 ani, aflați în întreținere și care locuiesc împreună cu aceasta.

Prin persoană singură se înțelege persoana care se află în una dintre următoarele situații: este necăsătorită, este văduvă, este divorțată, al cărei soț/soție este declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească; al cărei soț/soție este arestat/arestată preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor.

 

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer