15 mai: Ziua Familiei și sărbătoarea Sfântului Iacob Putneanul

Pe 15 mai este sărbătorit  Sfântul Iacob Putneanul, Mitropolitul Moldovei. Tot în această zi este și Ziua Internațională a Familiei. Asocierea nu este întâmplătoare, pentru că sfântul ierarh care a fost canonizat ieri la Mănăstirea Putna a sprijinit foarte mult familia și educația copiilor. Printre altele, în 1755 a tipărit Bucvariul, primul abecedar din Moldova, iar la 25 iunie 1759 la propunerea Sfântului s-a înființat prima școală rurală din Moldova pentru copiii satului Putna.

„De creșterea pruncului atârnă cine ce fel de copil este, aceeași și dacă se face mare, de este învățat, dintru copilărie întru învățătura cinsită și numai întru frica lui Dumnezeu, care este începerea înțelepciunii, se cade a nădăjdui că acela va fi cu bună creștere și dacă va fi mare. Iar de-i trece creșterea sa fără frică și învățătură, puțină nădejde că va fi mai bună cealaltă viață a lui.

Cum dar vei nădăjdui de bine unde nu este hrană bună copiilor? Iar de hrană ca aceea în țara aceasta, cine nu vede câtă lipsă este?

Și adevărat și încredințat lucru este că învățătura este asemenea cu florile cele mirositoare, care cu mirosul învățăturii tămăduiește toate rănile cele trupești, iar cel neînvățat este asemenea copacului celui uscat și așa cum soarele încălzește și crește toate cele ce odrăslește pământul, așa și învățătura dă pricepere omului spre toată cunoștința; și iarăși în ce chip depărtându-se soarele de crugul zilei se face întuneric, așa și învățătura fiind depărtată de ticălosul acela om se află în întunericul necunoștinței și, mai scurt, este orb, măcar de i se pare că vede, căci ochii celui neînvățat și nepedepsit sunt orbi și mai mult ai sufletului, că sufletul și mintea sunt care văd, și când mintea nu pricepe care sunt de treabă oarbă este de tot.”

Sursa: Viața, învățăturile și Acatistul Sfântului Ierarh Iacob Putneanul, Mitropolitul Moldovei – Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer