Ion Moraru (II): „„Cei care supraviețuiau chinurilor de pe urma foametei și deportărilor trebuiau reeducați”

„Cei care supraviețuiau chinurilor de pe urma foametei și deportărilor trebuiau reeducați. În primul rând, trebuiau smulși de la matca creștinătății.

Religia a fost scoasă din școli. Bisericile se închideau una după alta. Sufletele omenești se devastau de cea mai mare comoară – Dragostea – și rămâneau pustii. În locul sufletului creștin se înfiripa un nou suflet, marxist-leninist, bazat pe lupta de clasă și ateismul agresiv.

Principala trăsătură care era cultivată era ura. Iar ura în permanență căuta dușmanul. Pentru a-și atinge mai lesne ținta, a fost interzisă toată cultura general-umană și națională, iar pentru a umple acest gol ni se născoceau minciuni în toate domeniile vieții. […]

Încetul cu încetul își croia calea un nou tip de om – homo sovieticus.”

Ion Moraru, „Pustiirea. Treptele infernului. Fata cu miros de busuioc”

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *